Danuta Stankiewicz

Spektakl muzyczny „Blask” przygotowany został przez grupę ludzi – pasjonatów sztuki. Twórcy i artyści prezentują współczesne kierunki muzyczne, co pozwala im wydobyć to co najistotniejsze i najbardziej wartościowe w obecnych czasach.

„Blask” wykorzystuje nowe elementy muzyki żydowskiej, słowiańskiej, afrykańskiej, greckiej, cygańskiej, jest zabawą dźwiękiem i brzmieniem, które wywołuje euforię u odbiorców wszystkich pokoleń. Opiera się na utworach specjalnie stworzonych dla potrzeb przedsięwzięcia artystycznego.

Dzięki swojemu uniwersalnemu wymiarowi, wyrażonemu przez muzykę, taniec i śpiew trafia do szerokiej publiczności. Przesłaniem spektaklu jest integracja międzykulturowa, wzajemne jej przenikanie się oraz tworzenie nowych więzi między narodami.

Patronat honorowy nad „Blaskiem” przyjął Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Pan Victor Ashe.

Jednym z twórców i interpretatorów „Blasku” jest piosenkarka DANQA STANKIEWICZ, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, stypendystka Rządu Francuskiego i Ministerstwa Kultury. Znana jest ona ze swojej miłości do zmian i eksperymentowania w różnych dziedzinach sztuki.

Reżyserem oraz scenarzystą spektaklu Blask” jest LENA SZURMIEJ absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, twórczyni wielu przedstawień teatralnych i telewizyjnych, wyróżniona wieloma nagrodami międzynarodowymi. Przedstawienie „Blask” dopełnia grupa absolwentów szkół artystycznych: instrumentalistów – entuzjastów wariacji muzycznych, chór.