Danuta Stankiewicz

Fotografowali m.in.: Marcin Aniszewski, Zbigniew Furman, Michał Glinicki, Dariusz Kowalewski, Aleksandra Laska, Woody Ochnio, Andrzej Piasecki, Sebastian Skalski.